Kwaliteitsbeleidverklaring

Kwaliteitsbeleidverklaring Verbeeck Plastics NV

Verbeeck Plastics staat borg voor een perfecte uitvoering van uw project. Uw verpakking is een stille, maar niet te onderschatten verkoper van uw product. Beeld, vorm en kwaliteit bepalen de impact ervan.

Met behulp van uitermate gespecialiseerde en performante hard-en software, een 'op en top' productieomgeving en de inzet van deskundige medewerkers worden uw producten bij ons vakkundig en veilig vervaardigd én kunnen we steeds kortere leveringstermijnen hanteren.  

Om aan de steeds hogere eisen in de spuitgietsector tegemoet te komen heeft Verbeeck Plastics N.V. een kwaliteitssysteem geïmplementeerd conform de norm ' BRC Global Standard for Packaging and Packagingmaterials' (issue 4, British Retail Consortium / Institute of Packaging).

Met behulp van dit kwaliteitssysteem streeft Verbeeck Plastics naar:
  • het voldoen aan wettelijke eisen aangaande kwalitatieve en veilige producten
  • het continu verbeteren van de kwaliteit van haar producten en diensten
  • het tevreden stellen van klanten
  • het ontwikkelen van een gezonde bedrijfscultuur
Wij hebben het altijd als onze plicht gezien om verantwoord om te gaan met onze activiteiten, in het bijzonder wanneer die activiteiten invloed hebben op het milieu.

De voortdurende verbetering van alle kwaliteits- en veiligheidsaspecten en het correct uitvoeren van alle taken worden dan ook gewaarborgd door AL onze werknemers.

Quality and Safety are our guidance.


Quality Manager
Amber Van Doninck